Home / don hang xkld singapore / Đơn hàng xkld singapore ngày 29-05 lương cao

Đơn hàng xkld singapore ngày 29-05 lương cao

j060
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc: nu may rem ( may may cong nghiep) duoi 35 tuoi
L UONG: 1200
HO TRO : 0
ngay 12 tieng
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : xuong may rem cua
YÊU CẦU: cham chi that tha, co tinh than trach nhiem, co kn may nhieu nam

j058
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc:NAM tho moc khoang 30t
L UONG: 1200-1400
HO TRO : bao o
hời gian làm việc :8 tieng
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :xuong moc
YÊU CẦU: co the lam viec doc lap, doc duoc ban ve, cham chi that tha, khong ngai vat va, ko tinh toan

j054
Loại thẻ làm việc:EP
Vị trí làm việc:nu ban dien thoai
L UONG: 1400 + hoa hong sau 3 thang thu viec
HO TRO : bao o
Thời gian làm việc : 10-11 tieng
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: anh
Loại hình công ty : cua hang ban dien thoai
YÊU CẦU: biet lam work ,excel ,power point

j049
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc: nam tho moc gia dung
L UONG:1000 + tang ca khoang 1500/thang
HO TRO : bao o hoac 200 o
Thời gian làm việc : 8
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty : xuong moc
YÊU CẦU:co kn

j046
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc: nam chat thai thit trong xuong thuc pham
L UONG:1800, neu ki thuat rat tot co the luong cao hon
HO TRO : 0
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty : xuong thuc pham
YÊU CẦU:ki thuat chat thai tot, co kinh nghiem lam trong xuong

j047
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc: nam nu cat toc, uu tien nua duoi 40 t
L UONG:1200 + 5-15% hoa hong tuy tung loai hinh, tong thu nhap khoang 2k tro len
HO TRO : 0
Thời gian làm việc : 10h sang – 10 h toi
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty : salon toc
YÊU CẦU: duoc tham gia dao tao cac kieu toc tam co quoc te

j040
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc:nu ban ruou – nuoc tuoi 24-35
LUONG: 1100
hỗ trợ: bao an 2 bua, 200 o
Thời gian làm việc: 12 tieng
ngay nghỉ: 2
làm thêm: theo yeu cau cua chu,1.5ot,
Ngôn ngữ:trung
Loại hình công ty: quan ca phe – chuoi nha hang an uong
YÊU CẦU: biet uong ruou

j038
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc:tho moc
LUONG: 1000
hỗ trợ: 300 o, sau 3 thang co them 200 an
Thời gian làm việc: 8h30 – 5h30
ngay nghỉ: 4
làm thêm: theo yeu cau cua chu,1.5ot, ngay le 2.0ot
Ngôn ngữ:trung
Loại hình công ty: xuong moc
YÊU CẦU:

j031
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc:nu phu bep cua hang banh my, chu yeu thu ngan, uu tien biet lam banh my
LUONG: 900, sau 3 thang co chuyen can 100, sau thu viec co hoa hong, thu nhap hang thang khoang 1400-1700
hỗ trợ: 100 o, co the an banh my
Thời gian làm việc: 9h-9h
ngay nghỉ: 2
làm thêm:theo yeu cuacua chu.1.5ot moi ngay tang ca co dinh 2 tieng tu 9h -11
Ngôn ngữ:trung
Loại hình công ty:cua hang banh my
YÊU CẦU: biet doc so bang tieng anh

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.