Home / don hang xkld singapore / Tuyển nhân viên nam thao tác máy CNC làm việc tại Singapore

Tuyển nhân viên nam thao tác máy CNC làm việc tại Singapore

Nam thao tác CNC làm việc tại Singapore
Nam thao tác CNC làm việc tại Singapore

NHÂN VIÊN MÁY CNC/CẮT LASER TẠI SINGAPORE
👉Lương: 1700SGD, không bao ăn ở, tang ca tính hệ số 1.5, tang ca không nhiều.
👉Thời gian làm việc: tuần 6 ngày, mỗi ngày 8 giờ
👉Yêu cầu: nam, biết tiếng Anh, phải biết sử dụng phần mềm Autocad và cũng phải biết thao tác máy CNC/cắt laser

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.